กำลังโหลด
{{item.th_name}}
ไฟล์ออกแบบ {{item.designId}} ฿ {{item.unit_amount}} x {{item.quantity}} = ฿ {{Number(item.unit_amount * item.quantity).toFixed()}}
ยอดรวมสินค้า ฿ {{total_before_shipping_tax()}}
Discount ({{appliedPromo.discount}}%) ฿ {{discount()}}
ค่าจัดส่ง ({{shippingAddress.zipcode}})
คำนวนตามพื้นที่จัดส่ง
฿ {{this.costs.shippingFee}}
VAT (7%) ฿ {{vat()}}
Grand Total

฿ {{grand_total()}}