จัดส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อสั่งครบ 1,000 บาทขึ้นไป


ฉลากทรงเหลี่ยม

Multi-purpose labels for events, gifts and packaging.
เลือกวัสดุ

กำหนดขนาด
กว้าง (W)เซ็นติเมตร (cm)
สูง (H)เซ็นติเมตร (cm)
เท่ากับ 80 x 150 mm

เลือกวิธีดีไซน์

ระบุจำนวน
หน่วยจำนวนเป็นจำนวน 'ดวง' ไม่ใช่จำนวนแผ่น A3/A4
100 ชิ้น เพียง 0 บาทต่อชิ้นเท่านั้น

ทั้งหมด (VAT 7%)
0 บาท
0 บาทต่อชิ้น
หรือเก็บไว้ทำต่อภายหลัง