ออกแบบ ทดสอบ ผลิต

สำหรับการสั่งที่มีการซื้อซ้ำหรือการซื้อขายแบบ B2B